Hívj minket most

+36 21 201 0038 

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

1. MEGHATÁROZÁSOK

Jelen általános felhasználási feltételek minden, Sere Transilvania által, a www.foliasatrak.hu virtuális vásárlási portálon keresztül eladott termékre és szolgáltatásnyújtásra érvényesek, és kizárólag a felek kifejezett írásos megállapodása alapján módosíthatóak.

Eszerint, az alábbi kifejezések a következőkben meghatározott jelentéssel bírnak:

Vevő - Megrendelést leadó fizikai/jogi személy, egyéni vállalkozó, társulás/alapítvány

Eladó - Sere Transilvania S.A. /részvénytársaság, székhelye Bányabükk falu (loc. Vâlcele), Főút (str.Principală), 355A szám, Felek község (com.Feleacu), Kolozs megye (jud. Cluj), Románia

Javak és Szolgáltatások - bármilyen termék vagy szolgáltatás, beleértve a Megrendelésben feltüntetett dokumentumokat és szolgáltatásokat, amelyeket az Eladó nyújt a Vevő részére.

Megrendelés – az Eladó és Vevő közötti kommunikáció alapját képező elektronikus dokumentum, mely révén az Eladó vállalja a Termékek és Szolgáltatások átadását, a Vevő pedig vállalja ezek átvételét és ellenértékük megfizetését.

Szerződés - Eladó által visszaigazolt Megrendelés

Szellemi tulajdonjog - az immateriális javakra vonatkozik, mint pl. a vagyoni értékű jogok, szellemi termékek – mint a  know-how, védjegy, szerzőijog, szoftware, műszaki terv, formatervezés, szabadalom, adatbázis jogok, és a fentiekben felsorolt bármely terület neveinek bejegyzési joga.

Jellemzők - a Javak és Szolgáltatások összes jellemzői és/vagy leírása a Megrendelésben meghatározottak alapján.

2. SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK

A fent említett weboldalon létrehozott elektronikus vagy telefonos megrendelés elküldésével, a Vevő elfogadja az Eladó által alkalmazott kommunikációs formát (telefonon vagy e-mailben).

A megrendelés az alábbi dokumentumokból áll, fontossági sorrendben feltüntetve:

a. Megrendelés (a szállítási- és számlázásiadatok világos feltüntetésével) és ennek jellegzetes feltételei

b. Vevő által kért jellegzetességek (esetenként)

c. Felhasználási Feltételek

Amennyiben az Eladó visszaigazolja a megrendelést, ez a Megrendelés előírásainak teljes elfogadását jelenti. A Megrendelés elfogadása az Eladó által akkor minősül befejezettnek, amikor az Eladó szóban /telefonon vagy írásban (e-mailben) visszaigazolja a megrendelést a Vevőnek, anélkül hogy erről átvételi igazolás születne. Az Eladó soha nem tekint egy visszaigazolatlan megrendelést szerződési értékkel bírónak.

A Szerződés, a Megrendelés Eladó általi visszaigazolásának időpontjában lép érvénybe, ami telefonon vagy elektronikus formában (e-mailben) történik. Az általános eladási feltételek képezik a létrejött Szerződés alapját, amelynek melléklete az Eladó vagy annak egy szolgáltatója által kibocsátott Jótállási Jegy.

3. ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK KITERJESZTÉSE

a. Eladó felhasználja szakmai és műszaki ismereteit a Megrendelésben kitűzött eredmény elérése érdekében, és leszállítja a Javakat, valamint bíztosítja a Szolgáltatásokat a Vevő kérelmeinek, szükségleteinek és utasításainak megfelelően.

b. Az eladó weboldalán feltüntetett információk tájékoztató jellegűek, és Eladónak jogában áll előzetes értesítés nélkül módosítani azokat. Ugyanakkor, a közlendő információ hely-és szerkezeti összefüggése miatt, a termékek leírása hiányos lehet, azonban az Eladó meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy azokat a lényeges információkat nyújtsa, mely révén a terméket a beszerzésnek megfelelő paraméterekben használják. Eszerint, a weboldalon feltüntetett (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatások / stb.) a Javak és/vagy Szolgáltatások leírásához használt információk nem bírnak szerződési kötelezettségel az Eladó részéről, ezek az információk kizárólag bemutató és tájékoztató jellegűek.

c. A termékek a rendelkezésre álló raktárkészlet keretein belül kínálandók. Az Eladó nem vállal semmiféle garanciát sem kifejezetten, sem hallgatólagosan, beleértve, de nem kizárólagosan a jelen weboldal üzemelésével, a honlapon megjelenített információkkal, tartalmakkal, anyagokkal, termékekkel  kapcsolatosan, valamint ezeknek egy bizonyos célnak való megfeleltetésére vonatkozóan. A honlap látogatói kifejezetten egyetértenek affelől, hogy a honlap használata és a termékek vásárlása saját felelősségre történik.

Az Eladó nem garantálja, hogy az összes, honlapon felsorolt termék raktáron elérhető. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt a termék esetleges hiányáról, a befizetett ellenértéket pedig a legrövidebb időn belül megtéríti. Alternatív megoldásként, amennyiben az rendelt termék nem elérhető, a Vevő beleegyezésével, az Eladó küldhet egy, az eredetihez úgy minőségben, mint árkategóriában hasonló terméket vagy szolgáltatást.

d. Az áruházzal való kapcsolattartás együttműködés/párbeszéd utján, a termékekre vonatkozó vélemények közzétételével, vagy a "kapcsolat" menüpontban feltüntetett címekre küldött közlésekben valósulhat meg. A weboldal felhasználói megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket vagy hozzászólásokat küldhetnek a honlap tartalmával és szerkezetével, valamint a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan. Ugyanakkor kérdéseket tehetnek fel mindaddig, amíg ezek tartalma nem törvénytelen, obszcén, fenyegető vagy rágalmazó, nem befolyásolja a Sere Transilvania vagy egy harmadik fél magánéletét, szellemi tulajdonjogát, és nem tartalmaznak vírusokat, politikai-, választásai kampányokat, kereskedelmi kérelmezéseket, láncleveleket, tömeges küldeményeket, vagy más kéretlen elektronikus leveleket. Tilos a hamis e-mail-címek használata, vagy más személyek/entitások megtestesítése. A honlapról kizárják és/vagy figyelmen kívül hagyják a felsorolt esetek mindegyikét.

Indokolt esetekben, a Sere Transilvania fenntartja az Ügyfél/Vevő hozzáférési jogának korlátozását, Megrendelés elküldésére és/vagy az elfogadott fizetési módokra vonatkozóan, amennyiben, az Ügyfél/Vevő a weboldalon tanúsított magatartása vagy tevékenysége alapján úgy véli, hogy ennek cselekedetei bármilyen módon károsíthatják a Sere Transilvaniat. Bármelyik említett esetben, az Ügyfél/Vevő a Sere Transilvaniahoz fordulhat érdeklődni a fent említett intézkedések alkalmazásához vezető okokról.

4. SZELLEMI TULAJDONJOGOK ÉS IPARJOGVÉDELM

A Vevő tudomásul veszi a szellemi tulajdonjogot, és az Eladótól kapott információkat bizalmasan kezeli (nem hozza egy harmadik fél tudtára vagy nem teszi közzé (interneten vagy médiában).

Ugyanakkor, a weboldal neve és grafikus jelei, a Sere Transilvania bejegyzett védjegyei, és tilos azok átvétele, másolása vagy használata a tulajdonos írásos beleegyezése nélkül.

A weboldal tartalma, beleértve, de nem kizárólagosan a weboldalon bemutatott logók, stílizált megjelenítések, kereskedelmi szimbólumok, statikus képek, dinamikus képek, szövegek és/vagy multimédiás tartalmak a Sere Transilvania kizárólagos tulajdonát képezik, így a Sere Transilvania minden jogot fenntart, amely közvetlenül vagy közvetetten  ezekből származik (használati és/vagy közzétételi licencek alapján).

5. ADATVÉDELEM ÉS NYILVÁNOSSÁG

A Sere Transilvania SA, a személyes adatok védelméről szóló, 2018. május 25-én hatályba lépett új jogszabály (GDPR) betartása érdekében, meghozta a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megelőzze a beérkezett személyes adatok elvesztését, a velük való visszaélést, azok helytelen használatát, módosítását, a jogosulatlan hozzáférést és az adatlopást, figyelembe véve a technológia jelenlegi állapotát, az adatok jellegét és a velük kapcsolatos kockázatokat.

Milyen célra dolgozzuk fel a beérkezett személyes adatokat?

 • Ügyfelek esetében – a fennálló szerződéses kapcsolatok fenntartásához szükséges adatok kezelése
 • Szerződések és ajánlatok kezelése – a vállalat ügyfeleivel kötött szerződések kezelése
 • Potenciális ügyfelek esetében – üzleti lehetőségek és kapcsolatok kezelése.

A fent említett intézkedések végrehajtásához a következő információkat kell begyűjteni: elérhetőségi adatok, az ügyfelek jogi azonosító adatai, az ajánlatok és a szerződések kezelése. Ezeknek a feldolgozási műveleteknek a jogalapja az érintettel fenntartott jelenlegi szerződéses kapcsolat.

A Vevő által az Eladónak közölt bármilyen természetű információ az Eladó tulajdonában marad. Ezek kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használhatóak, és nem hozhatóak nyilvánosságra az Vevő írásos beleegyezése, valamint az információkról tudomást szerző félnek a bizalmasság megőrzésére irányuló kötelezettségvállalása hiányában.

A Vevő a megrendeléssel kacsolatban semmilyen nyilvános nyilatkozattételt, promóciót, sajtóközleményt és harmadik személyt értesítő módszert nem alkalmazhat, az Eladó előzetes, írásos beleegyezése nélkül.

A Sere Transilvania üzeneteit szakképzett, és a Sere Transilvania által jóváhagyott partnereken keresztül küldi. Ezáltal biztosított az információk bizalmassága és biztonsága. Az ügyfelek személyes adatai nem használhatók és nem szolgáltathatók ki harmadik fél részére.  

Információk vagy dokumentumok ezen weboldalon keresztül történő küldésével, Ön az Eladó számára korlátlan és visszavonhatatlan jogot biztosít, a szóbanforgó dokumentumok vagy információk használatát, másolását, közzétételét, módosítását, küldését és terjesztését illetően. Ugyanakkor, beleegyezését adja, hogy az Eladó szabadon, saját érdekében használja a www.foliasatrak.hu weboldalon keresztül, az Ön által küldött ötleteket, elképzeléseket, know-how-kat vagy technikákat. A Sere Transilvania nem vonható felelősségre az elküldött információk bizalmasságának vonatkozásában, kivéve, ha a hatályos jogszabályok e tekintetben más előírásokat alkalmaznak.

A személyes adatok védelmére vonatkozó törvényes előírásoknak megfelelően, az Eladó nem hozza nyilvánosságra a Vevőre vonatkozó információkat, ez utóbbi engedélye nélkül. A Vevő kifejezett és egyértelmű beleegyezése értelmében, de kizárólag a hatályos előírások feltételei szerint, ügyfeleink igényeinek megfelelő új termékek/szolgáltatások kínálása érdekében, megeshet az ilyen típusú információk kiszolgáltatása egy harmadik fél számára, mint amilyenek a marketing szolgáltatók, vagy más szolgáltatók, állami-, kormányzati ügynökségek vagy biztosítótársaságok, amennyiben erre külön jogszabály létezik, vagy más olyan vállalatok, amelyekkel közös programokat fejleszthetünk ki termékeink és szolgáltatásaink piacradobása érdekében.

Az érintettnek jogában áll hozzáférni személyes adataihoz, valamint pontatlan adatai helyesbítését kérni, ugyanakkor kérheti azok törlését, főképp ha nincs többé szükség rájuk azokra a célokra, amelyekre összegyűjtötték. Bizonyos körülmények között az érintett kérheti adatai feldolgozásának korlátozását, így ebben az esetben ezeket csakis a panaszok érvényesítése vagy megvédése céljából őrizzük meg.

E jogok gyakorlása és bármilyen egyéb pontosítás céljából az érintett írhat az office@seretransilvania.ro e-mail címünkre.

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó eljárással kapcsolatos további részletekről az alábbi csatolmányban olvashat:

6. HATÁRIDŐK - SZANKCIÓK

Amennyiben nem tarthatóak be a szállítási határidők és/vagy a Megrendelés elküldésének időpontjai, az Eladó köteles értesíteni a Vevőt a szállítás teljesítésének felbecsült időpontjáról.

A Megrendelés kitöltésével, a Vevő beleegyezik abba, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a Megrendelés benyújtásának napján helyesek, teljesek és megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben az Eladó téves információkat kap a termékek számlázásával vagy leszállításával kapcsolatban, új teljesítési határidő kerül kitűzésre, amely nem haladhatja meg a 3 munkanapot.

A Megrendelés értesítés és kártérítés megfizetése nélkül lemondható, az alábbi esetekben:

- Az Ügyfél/Vevő által a weboldalon megadott adatok hiányosak és/vagy tévesek,

- Az Ügyféllel/Vevővel a Megrendelés határidőn belüli megerősítése céljából nem lehet kapcsolatba lépni.

7. SZÁMLÁZÁS - KIFIZETÉS

Az Európai Unió területéről jövő rendelések esetén, ha a megrendelő érvényes közösségi adószámmal (VIES) rendelkezik, ÁFA nélkül számlázunk, ellenkező esetben 19% romániai ÁFA kerül felszámításra. A Romániába szállítandó termékekre a számlát a BNR + 1% árfolyamon állítjuk ki, ami az így számított értéken kerül kiegyenlítésre (BNR=Román Nemzeti Bank).

A virtuális áruházban bemutatott termékek árai lej vagy euró pénznemben kerülnek feltüntetésre.

A Megrendelés tartalmazza az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt. Eladó számlát bocsájt ki a Vevő részére, a szállítandó Termékekre és Szolgáltatásokra. A Vevő köteles, a hatályos jogszabályoknak megfelelően megadni a számla kiállításához szükséges összes információt.

8. KOCKÁZATOK ÉS FELELŐSSÉG

a. Kézbesítés

Eladó kötelezettséget vállal a Javak és Szolgáltatások door-to-door rendszerben működő futárszolgálattal való elküldésére a Vevő részére.

b. Szállítás - Csomagolás

Az Eladó és a Vevő eltérő megállapodása hiányában, az Eladó mentesül a Javakkal és Szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatoktól és felelősségektől, az áru átadásának időpontjában. Az átádás / átvétel az Eladó és az általa leszerződött belföldi futárszolgálat képvislője, vagy a Vevő, vagy annak képviselője között történik.

Az Eladó biztosítja a Termékek és Szolgáltatások megfelelő csomagolását, valamint a kísérő dokumentumok kézbesítését. Az Eladó biztosítja Románia területén a Termékek és Szolgáltatások leszállítását.

9. ELFOGADÁS

Elfogadásnak akkor van helye, ha a Termékek és Szolgáltatások megfelelnek a Megrendelésben megadott műszaki jellegzetességeknek. Amennyiben a Vevő megállapítja, hogy a leszállított Termékek vagy nyújtott Szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki előírásoknak, az Eladó köteles megfelelőségre hozni azokat.

10. JÓTÁLLÁS

A www.foliasatrak.hu weboldalon forgalmazott összes termékre garanciát biztosítunk a hatályos jogszabályoknak és a termelők kereskedelempolitikáinak megfelelően. A termékek újak, eredeti csomagolásukban és a gyártók által engedélyezett forrásokból származnak. A Sere Transilvania által eladott és szállított termékek esetében, a jótállási bizonyítványt vagy a Sere Transilvania, vagy közvetlenül a gyártó bocsátja ki, ha rendelkezik országos szervízhálózattal.

A termék jótállási bizonylatának hiányát az áru átvételétől számított legtöbb 48 órán belül kell jelezni az office@seretransilvania.ro címen. Az utólagos bejelentéseket nem vesszük figyelembe.

A visszazárt termékek esetében a jótállási bizonyítványt a Sere Transilvania bocsátja ki, azonban a jótállás nem ugyanazon időtartamra vonatkozik, mint egy új, lezárt termék esetében. A jótállási időt minden egyes visszazárt termékre külön-külön határozzuk meg.

11. TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA

A Termékek és Szolgáltatások fölötti tulajdonjog az Eladóról a Vevőre, az áru teljes értékének megfizetése időpontjában, a megrendelésben megjelölt helyszínen száll át ( kézbesítés alatt értendő - a futár által bemutatott szállítási dokumentum aláírásának pillanata, vagy az áruszámla átvételt igazoló aláírásának pillanata, ha a kézbesítést az Eladó munkatársai teljesítik). A futárszolgálattal történő kézbesítések esetében, az Eladó nem engedélyezi hogy a futár lehetővé tegye a Vevő számára a csomagok kibontását, az átvételt igazoló okmány aláírása előtt, csakis annak láttamozása és az esetleges ellenérték megfizetése után bontható(k) ki a csomag(ok).

12. VISSZATÉRÍTÉSI POLITIKA

A Sere Transilvania biztosítja a visszatérítési politikát a 34/2014 sz. Sürgősségi rendelet alkalmazásának feltételei szerint, tekintettel a fogyasztók jogaira a szakemberekkel kötött szerződésekben, valamint egyes eljárási előírások módosítására és kiegészítésére vonatkozóan.

Azon Vevők, akik a www.foliasatrak.hu webáruház keretén belül vásároltak, a megvásárolt termékeket eredeti csomagolásban, a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül, mindenféle ok felhozatala és szankció nélkül visszaküldhetik. E tekintetben a Vevő egy egyértelmű nyilatkozatot tesz, amelyben kifejezi a szerződéstől való elállási szándékát és / vagy a megrendelt termék visszaküldésére vonatkozó döntését, vagy kitöltheti az elállási formanyomtatványt, amelyet az office@seretransilvania.ro e-mail címre vagy postán keresztül küld el.

A termékek visszaküldésével kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik, ugyanazon szállítási szolgáltatás igénybevételével, mint küldésnél. A fent említett törvény előírásai szerint a fogyasztó felelős a termék kezeléséből származó értékcsökkentéséért, amely különbözik attól, ami a termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához szükséges. A Sere Transilvania további díjakat számít fel azoknak a termékeknek a visszatéréséért, amelyeknél észreveszik: a címkék hiányát vagy elszakítását, az eredeti csomagolás hiányát stb. a termékek eredeti állapotának visszaállítása érdekében. Ilyen esetben, ezek a költségek méltányosak lesznek a Vevő számára.

Ugyancsak a törvényes előírások értelmében, a Sere Transilvania megtéríti az eladás tárgyát képező, visszaküldött áru értékét, annak kézhezvételének napján és/vagy a fogyasztótól kapott visszaküldést igazoló bizonylat láttamozásának napján, a korábbi dátumut véve figyelembe.

A visszatérített összeg nem tartalmazza a termékek visszaküldésével kapcsolatos szállítási költségeket, feltéve, hogy ezeket a költségeket a Sere Transilvania állta.   

Egy terméket akkor tekintünk használtnak, ha:

 • a termék vagy a csomagolás kopásnyomokkal rendelkezik (fizikai változások, ütések, karcolások, stb.),
 • a terméket intenzíven használták

 A megrendelt termékek visszaküldésekor figyelembe vevendő adatok:

 • A Sere Transilvania székhelyére visszaküldött termékek szállítási költségét az ügyfél viseli.
 • A termékek nagyon jó állapotban kell legyenek, használat jelei nélkül.
 • A termékeket csak eredeti csomagolásban lehet visszaadni, mindenféle sérülési jel nélkül
   (ütésnyomok, karcolás és zúzódások).
 • Ha a termék ólomzárral rendelkezik, a kinyítás nem engedélyezett, lezárva kell azt visszaszolgáltatni.
 • A visszaküldött termékek állapota ugyanolyan kell legyen mint átvételkor. A terméken vagy a csomagoláson lévő bármilyen kopás jel, érvényteleníti a visszatérítési jogot.
 • A Vevő csak a termékek kezelésével bekövetkezett értékcsökkentésért felelős, ami különbözik attól, hogy a termékek jellegét, tulajdonságait és működését meghatározzák
 • Fizikai módosításokkal, ütésekkel, karcolásokkal, zúzódásokkal stb. rendelkező termékek nem kerülnek visszavételre

Ha bármilyen probléma merülne fel a megrendeléssel kapcsolatban, amely úgy tünik, hogy e-mailben és/vagy az addigi kapcsolattartó személlyel nem megoldható, további egyeztetést kérhet az office@seretransilvania.ro címen keresztül.

A bankkártyával fizetett megrendelések esetén, a viszatérítendő összeget ugyanazon kártyára utaljuk amelyet a megrendelésnél használtak, a visszatérítés elfogadásától számított 3-30 napon belül.

13. FELELŐSSÉG

Az Eladó nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyet a Vevő vagy egy harmadik fél szenvedhet, az Eladónak a Megrendelésből eredő kötelezettségei teljesítése miatt, valamint az áruk és szolgáltatások kézbesítés utáni, nem megfelelő használatából eredően és különösen a termék eltünésével járó károkért.

14. VIS MAJOR (ERŐHATALOM)

Egyik fél sem vonható felelősségre szerződéses kötelezettségei múlasztásáért, amennyiben a teljesítés hiánya vis major esemény következménye. A vis major esemény előreláthatatlan, ellenőrizhetetlen és elkerülhetetlen esemény.

15. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY - JOGHATÓSÁG

Jelen szerződést a román törvények szabályozzák. Az Eladó és Vevő között fellépő esetleges jogviták rendezése elsősorban békés úton történik, valamint, amennyiben ez nem lehetséges, a jogvitákat az illetékes román bíróságok rendezik. Felek a szerződéssel kapcsolatos jogvitáik eldöntésére a hatásköri szabályok figyelembe vételével kikötik az Eladó székhelye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét. A felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF értelmezésével kapcsolatos kérdés, vita esetén minden esetben a román nyelvű szöveg az irányadó.