Kosár

0
Nincs termék a kosárban.

0

×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Felhasználási feltételek

1. MEGHATÁROZÁSOK

Jelen általános felhasználási feltételek a Sere Transilvania által, www.seretransilvania.ro virtuális vásárlási portálon keresztül végzett összes eladásra és szolgáltatásnyújtásra vonatkoznak, és kizárólag a felek kifejezett írásos megállapodása alapján módosíthatóak.

Eszerint, az alábbi kifejezések a következőkben meghatározott jelentéssel bírnak:

Vevő - Megrendelést leadó fizikai/jogi személy, egyéni vállalkozó, társulás/alapítvány

Eladó - Sere Transilvania S.A. /Kft./ kereskedelmi társaság, székhelye loc. Vâlcele, str.Principală nr.355A, com.Feleacu, jud. Cluj

Javak és Szolgáltatások - bármilyen termék vagy szolgáltatás, beleértve a Megrendelésben feltüntetett dokumentumokat és szolgáltatásokat is, amelyeket Eladó nyújt Vevő részére.

Megrendelés - elektronikus dokumentum, amely az Eladó és Vevő közötti kommunikációs formaként jelenik meg, és amely alapján Eladó felvállalja a Termékek és Szolgáltatások leszállítását Vevő részére, és Vevő felvállalja ezen Javak és Szolgáltatások átvételét, valamint ellenértékük megfizetését.

Szerződés - Eladó által visszaigazolt Megrendelés

Szellemi tulajdonjogok - az összes immateriális jog, mint pl. know-how, szerzői jog és természetes szerzői jogok, adatbázis jogok, tervezői jogok, formatervezési jogok, szabadalmak, védjegyek és a fentiekben felsorolt bármely terület neveinek bejegyzési jogai.

Jellegzetességek - a Javak és Szolgáltatások összes jellegzetességei és/vagy leírásai, a Megrendelésben megadottaknak megfelelően.

2. SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK

A fent említett weboldalon végzett elektronikus vagy telefonos megrendelés elküldésével, Vevő beleegyezését adja az Eladó által alkalmazott kommunikációs formához (telefonon vagy e-mailben).

A megrendelés az alábbi dokumentumokból áll, fontossági sorrendben feltüntetve:

a. Megrendelés (a szállítási és számlázási adatok világos feltüntetésével együtt) és ennek jellegzetes feltételei

b. Vevő által megadott Jellegzetességek (adott esetben)

c. Felhasználási Feltételek

Amennyiben Eladó visszaigazolja a megrendelést, ez egyenlő a Megrendelés előírásainak teljes elfogadásával. A Megrendelés elfogadása Eladó által akkor minősül befejezettnek, ha Eladó szóban (telefonon) vagy írásban (e-mailben) visszaigazolja a megrendelést Vevő részére, anélkül, hogy átvételi igazolás lenne szükséges Vevő részéről. Eladó semmilyen időpontban nem tekinti úgy, hogy egy visszaigazolatlan megrendelés szerződéses értékkel bírna.

Jelen Szerződés a Megrendelés Eladó általi visszaigazolásának időpontjában lép érvénybe. A visszaigazolás telefonon vagy elektronikus formában (e-mailben) történik. Az általános eladási feltételek képezik a létrejött Szerződés alapját, amelynek melléklete az Eladó vagy annak egy szolgáltatója által kibocsátott Jótállási Jegy.

3. ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK KITERJESZTÉSE

a. Eladó felhasználja szakmai és műszaki ismereteit a Megrendelésben kitűzött eredmény elérése érdekében, és leszállítja a Javakat, valamint biztosítja a Szolgáltatásokat a Vevő kérelmeinek, szükségleteinek és utasításainak megfelelően.

b. Az eladó weboldalán feltüntetett információk tájékoztató jellegűek, és Eladónak jogában áll előzetes értesítés nélkül módosítani azokat. Ugyanakkor, az információ szerkezetének térbeli és összefüggésbeli meggondolásából, a termékek leírása hiányos lehet, azonban eladó megteszi a szükséges intézkedéseket a releváns információk bemutatása érdekében, hogy ezáltal a termék megfeleljen a beszerzés paramétereinek. Eszerint, a weboldalon feltüntetett (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatások / stb.) a Javak és/vagy Szolgáltatások leírásához használt információk nem jelentik az Eladó szerződéses kötelezettségét, ezek az információk kizárólag bemutató (tájékoztató) jellegűek.

c. Az üzlettel való kapcsolattartás - történhet interakció alapján, azaz a termékekre vonatkozó vélemények közzétételével, vagy a "kapcsolat" menüpontban feltüntetett címekre küldött közlésekben. A weboldal felhasználói megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket vagy hozzászólásokat küldhetnek a weboldal tartalmával és szerkezetével, vagy a termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatosan, valamint kérdéseket tehetnek fel, mindaddig, amíg ezek tartalma nem törvénytelen, obszcén, fenyegető vagy rágalmazó, és nem befolyásolja a Sere Transilvania vagy harmadik felek magánéletét / szellemi tulajdonjogát, és nem tartalmaznak vírusokat, politikai/választásai kampányokat, kereskedelmi kérelmezéseket, láncleveleket, tömeges levelezéseket, vagy más kéretlen elektronikus leveleket. Tilos hamis e-mail címek használata, vagy más személyek vagy entitások megtestesítése. A weboldal figyelmen kívül hagyja és kizárja az összes, fent említett levelet.

Indokolt esetekben, a Sere Transilvania fenntartja az Ügyfél/Vevő hozzáférési jogának korlátozását, Megrendelés elküldésére, és/vagy elfogadott fizetési módokra vonatkozóan, amennyiben, az Ügyfél/Vevő weboldalon tanúsított magatartása vagy tevékenysége alapján úgy véli, hogy ennek tevékenységei bármilyen módon károsíthatják a Sere Transilvaniat. Bármelyik ilyen esetben, az Ügyfél/Vevő a Sere Transilvaniahoz fordulhat, hogy értesüljön a fent említett intézkedések alkalmazásához vezető okokról.

4. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOGOK

Vevő tudomásul veszi a szellemi tulajdonjogot, és az Eladótól kapott információkat bizalmasan kezeli (nem hozza harmadik felek tudomására, vagy nem teszi közzé (interneten vagy médiában).

Ugyanakkor, a weboldal neve és grafikus jelei a Sere Transilvania bejegyzett védjegyei, és tilos azok átvétele, másolása vagy használata a tulajdonos írásos beleegyezése nélkül.

A weboldal tartalma, a teljesség igénye nélkül a weboldalon bemutatott logók, stilizált megjelenítések, kereskedelmi szimbólumok, statikus képek, dinamikus képek, szövegek és/vagy multimédiás tartalmak a Sere Transilvania kizárólagos tulajdonát képezik, és a Sere Transilvania minden jogot fenntart, amely közvetlenül vagy közvetetten (használati és/vagy közzétételi licencek alapján) ezekből származik.

5. ADATVÉDELEM - KÖZZÉTÉTEL

A Vevő által Eladó részére közölt bármilyen természetű információ az Eladó tulajdonában marad. Ezek kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használhatóak, és nem hozhatóak nyilvánosságra az Eladó írásos beleegyezése nélkül, valamint az információkról tudomást szerző fél a bizalmasság megőrzésére irányuló kötelezettségvállalása hiányában.

Vevő semmilyen nyilvános nyilatkozattételt, sajtóközleményt, vagy más, harmadik felek tudomására hozatalával járó módszert nem végezhet a megrendeléssel kapcsolatban, az Eladó előzetes, írásos beleegyezése nélkül.

A Sere Transilvania üzeneteit szakképzett, és a Sere Transilvania által jóváhagyott partnereken keresztül küldi. Ezáltal biztosított az információk bizalmassága és biztonsága. Az ügyfelek személyes adatai nem használhatóak és nem szolgáltathatóak ki harmadik felek részére.  

Az információk vagy dokumentumok weboldalon keresztül történő elküldése által, Vevő Eladó számára korlátlan és visszavonhatatlan jogot biztosít az adott dokumentumok vagy információk használatát, másolását, közzétételét, módosítását, elküldését vagy terjesztését illetően. Ugyanakkor Vevő beleegyezését adja arra vonatkozóan, hogy az Eladó szabadon, saját érdekében használja a Vevő által a foliasatrak.hu weboldalon keresztül küldött ötleteket, elképzeléseket, know-how-kat vagy technikákat. A Sere Transilvania nem vonható felelősségre az elküldött információk bizalmasságának vonatkozásában, a hatályos törvénykezés eltérő rendelkezéseinek hiányában.

A személyes adatok védelmére vonatkozó törvényes előírásoknak megfelelően, Eladó nem hozza nyilvánosságra a Vevőre vonatkozó információkat, a Vevő engedélye nélkül. A Vevő kizárólagos és egyértelmű beleegyezése alapján, azonban kizárólag a hatályos előírások feltételei szerint, az Önök igényeinek való megfelelés érdekében, új termékek / szolgáltatások ajánlása által, lehetséges ilyen típusú információk kiszolgáltatása harmadik felek részére (pl. marketing szolgáltatások nyújtói, más szolgáltatásnyújtók, állami, kormányzati ügynökségek vagy biztosítási társulások, amennyiben a vonatkozó törvénykezés kifejezetten előírja ezt, vagy más társaságok, amelyekkel közös a termékeink és szolgáltatásaink piaci ajánlatára vonatkozó közös programokat tudunk kifejleszteni).

6. HATÁRIDŐK - BÜNTETÉSEK

Amennyiben nem tarthatóak be a szállítási határidők és/vagy a Megrendelés elküldésének időpontjai, Eladó köteles értesíteni Vevőt a szállítás felbecsült időpontjáról.

Amennyiben Vevő késedelmesen fizeti meg a termékek ellenértékét, az Eladó által kibocsátott számlán feltüntetett esedékességhez viszonyítva, Vevő a tartozott értékre számolt 0,5%/nap késedelmi kamat megfizetésére köteles.

A Megrendelés befejezésével, Vevő nyilatkozza, hogy az általa szolgáltatott, a beszerzési eljárás teljesítéséhez szükséges adatok pontosak, teljesek és megfelelnek a valóságnak a Megrendelés elküldésének időpontjában.

Amennyiben Eladó téves információkban részesül a termékek számlázával vagy leszállításával kapcsolatban, új határidő kerül kitűzésre a megrendelés teljesítése érdekében, amely nem haladhatja meg a 3 munkanapot.

A Megrendelés értesítés nélkül és kártérítés megfizetése nélkül lemondható, az alábbi esetekben:

- Az Ügyfél/Vevő által a weboldalon szolgáltatott adatok hiányosak és/vagy tévesek,

- Az Ügyfél/Vevő nem érhető el a Megrendelés visszaigazolása érdekében, a Megrendelés teljesítésére kitűzött határidőben.

7. SZÁMLÁZÁS - KIFIZETÉS

A virtuális üzletben bemutatott termékek árai lej vagy euró pénznemben kerülnek feltüntetésre, és tartalmazzák az ÁFA-t.

A Megrendelés tartalmazza az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt. Eladó számlát bocsájt ki Vevő részére a leszállított Termékekre és Szolgáltatásokra, és Vevő köteles minden, a hatályos előírások szerint szükséges információt szolgáltatni a számla kiállítása érdekében.

8. KOCKÁZATOK ÉS FELELŐSSÉGEK

a. Leszállítás

Eladó kötelezettséget vállal a Javak és Szolgáltatások door-to-door rendszerben működő futárszolgálattal való elküldésére Vevő részére.

b. Szállítás - Csomagolás

Az Eladó és Vevő eltérő megállapodásának hiányában, Eladó mentesül a Javak és Szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok és felelősségek viselése alól, az Eladóval együttműködő belföldi futárszolgálat vagy a Vevő képviselője részére történő átadás időpontjában. Eladó biztosítja a Termékek és Szolgáltatások megfelelő csomagolását, valamint a kísérő dokumentumok elküldését. Eladó Románia területén biztosítja a Termékek és Szolgáltatások leszállítását.

9. ELFOGADÁS

Elfogadásnak akkor van helye, ha a Termékek és Szolgáltatások megfelelnek a Megrendelésben megadott műszaki jellegzetességeknek. Amennyiben Vevő megállapítja, hogy a leszállított Termékek vagy nyújtott Szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki előírásoknak, Eladó köteles megfeleltetni az adott Termékeket vagy Szolgáltatásokat.

10. JÓTÁLLÁS

A foliasatrak.hu weboldalon forgalmazott összes termékre garanciát biztosítunk a hatályos törvénykezéseknek, és a gyártók kereskedelmi politikáinak megfelelően. A termékek újak, eredeti csomagolásban találhatóak, és a gyártó által engedélyezett forrásokból származnak. A Sere Transilvania által eladott és szállított termékek esetében, a jótállási jegyet közvetlenül a gyártó bocsátja ki, ha rendelkezik országos szervizhálózattal, ellenkező esetben a Sere Transilvania bocsátja ki.

A termék jótállási jegyének hiányát az áru átvételétől számított legtöbb 48 órán belül jelezni szükséges az office@seretransilvania.ro címen. Az utólagos bejelentéseket nem vesszük figyelembe.

Az újra lezárt termékek esetében a jótállási jegyet a Sere Transilvania bocsátja ki, azonban a jótállás nem ugyanazon időtartamra vonatkozik, mint az új, lezárt termékek esetében. A jótállás időtartama mindegyik újra lezárt termékre külön meghatározásra kerül.

11. TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA

A Termékek és Szolgáltatások fölötti tulajdonjog az ár Vevő általi megfizetésének időpontjában száll át, a megrendelésben feltüntetett helyszínen (a leszállítás jelentése - a futár által bemutatott szállítási dokumentum átvételi aláírása, vagy az Eladó személyzete által végzett leszállítások esetében a számla átvételi aláírása). A futárszolgálattal történő leszállítások esetében, Eladó nem engedélyezi futár részére, hogy az lehetővé tegye Vevő számára a csomagok kibontását az átvételi aláírás előtt, Vevő csak az átvételi aláírás és az esetleges ellenérték megfizetése után bonthatja ki a csomagokat.

12. FELELŐSSÉG

Eladó nem vonható felelősségre a Vevő vagy bármilyen harmadik fél által, az Eladó Megrendelés szerinti kötelezettségei teljesítése eredményeként elszenvedett károkért, valamint a Termékek és Szolgáltatások leszállítás utáni nem megfelelő használatából, főként a termékek elvesztéséből eredő károkért.

13. VIS MAJOR ESEMÉNY

Egyik fél sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségei nem teljesítése miatt, amennyiben a nem teljesítés vis major esemény következménye. A vis major esemény előreláthatatlan és elkerülhetetlen esemény.

14. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY - JOGHATÓSÁG

Jelen szerződést a román törvények szabályozzák. Az Eladó és Vevő között fellépő esetleges jogviták rendezése elsősorban békés úton történik, valamint, amennyiben ez nem lehetséges, a jogvitákat az illetékes román bíróságok rendezik.

Sere Transilvania on Google Maps
© S.C. Sere Transilvania S.A. Minden jóg fenntartva